Koolitused

Arenguvestlus

Juhi erinevate vestluse seas on kõige tähtsamaks vestluseks arenguvestlus. Mõnikord nimetan ma arenguvestlust kõikide vestluste “kuningaks”. See ilmselgelt vihjab sellele, et arenguvestlus omab potentsiaali mõjutada motivatsiooni, pühendumist ja tulemuslikkust. Seda ei ole võimalik saavutada pelgalt vorme ja tabeleid täites või siis lihtsalt niisama juttu veeretades. Hea vestlus eeldab tõhusat ettevalmistust ja süsteemi. Heal vestlusel kohtume me eelkõige inimestena.

Tagasiside

Ideaalne tagasiside vestlus näeb välja nii, et kaks osapoolt tulevad kokku, arutavad, kuidas saaks paremini. Lepitakse kokku lahendus ja nii lähebki. Mõlemad osapooled arenevad, tulemus paraneb ja motivatsioon tõuseb.

Tegelikkus on sageli hoopis teine. Mõlemad osapooled tunnevad ärevust, tihtipeale tagasiside saaja elava arutelu asemel hoopis vaikib ja tagasiside andja avastab ennast pidamas monoloogi. Loodetavasti tulemus siiski paraneb, motivatsioon ilmselt mitte.

Tagasiside andmiseks on 2 erinevat tööriista: klassikaline tagasiside ja arendav (coachiv) tagasiside. Nende suurimaks erinevuseks on see, et kui klassikaline tagasiside läheb minevikku ja otsib mineviku abil lahendust tulevikuks, siis arendav ja coachingu põhimõtetel põhinev tagasiside vaatab tulevikku ja minevikku ei lähe. Neuroteaduse aspektist lähetudes on erinevus suur. Hea juht valdab mõlemat tööriista ja kasutab neid vastavalt vajadusele.

Muudatuste juhtimine

Pidevad muudatused on meie uus reaalsus, kõige muutumatum osa meie argipäevast. Meid ümbritsev keskkond on üha enam ebapüsiv ja mitmetähenduslik.

Juhtidelt oodatakse järjest suuremat professionaalsust muudatuste elluviimisel. Kriitiliselt olulised on kaasamine, emotsioonide juhtimise oskus, vastupanu juhtimine, ideede müümine, tähenduste loomine, edu märkmine ja tunnustamine.  Asjad lähevad viltu enamasti rohujuuretasandilt. Kõige sagedamini eiratud soovitus on: “Võta aega ja räägi inimestega!”

Juht kui coach

Coachi oskustega juht on TULEVIKUJUHT. Säravate juhtide mõju inimeste elus kestab kogu elu. See aitab inimesel oma potentsiaali avastada ja seda kasutusele võtta. Kui sa tahad juhina areneda, siis see 4-päevane koolitus on sinu jaoks! Tule, vaatame koos, kuidas coachingu lähenemist igapäevatöös kasutada. 

Koolituse tulemusena oskab juht  juhtida protsessi läbi küsimuste üks-ühele, grupiga, “koridorivestlustes” või tagasisidet andes. Juhi vestlused on arendavad ja motiveerivad, tõuseb initsiatiiv ja pühendumus.

Juhtide arenguprogramm

Tõeliseks juhiks kasvamine algab sellest hetkest, kui juht teadvustab endale, et organisatsiooni tulemus sõltub tema inimeste tulemusest ja tema olulisim ülesanne on aidata inimestel saavutada oma potentsiaal.

Inimeste juhtimise kõige olulisem tööriist on juhi enda isik. Autentsus ja juhtimistööriistade oskuslik valdamine aitavad seada sütitavaid eesmärke ja neid ellu viia. Kiirelt muutuvas maailmas muutub ka juhtimine. Juhi ülesanne on luua keskkond, mis toetab inimeste entusiasmi ja initsiatiivi. Selleks on oluline kaasamine, inspireeriv arutelukultuur, piisav otsustamis-ja tegutsemisvabadus, koostööd ja innovatsiooni toetav mõtteviis.

Juhi arenguprogrammi pikkuseks on 6-8 koolituspäeva umbes poole aasta jooksul.

Kuidas ma töötan

Usun, et kõikide protsesside õnnestumise võti on inimene. Imelised teooriad ei tööta, kui eesmärgid ei kõneta ja inimesed ei ole kaasas. Juhi kõige võimsamaks tööriistaks on ta ise. Ühendan oma töös isikliku juhikogemuse, koolitaja teadmised ja coachi personaalse lähenemise ning toetan juhte autentse juhtimisstiili ja organisatsiooni arendamisel.

Soovin aidata juhte, kes soovivad ellu viia muutusi, luua keskkonda ja kultuuri, kus inimesed tahavad võtta vastutust ja on rõõmsad. 

Minu koolitused on intensiivsed ja vaheldusrikkad. Osalejad saavad tööriistakasti koos toimivate mudelitega, mis on koolituse jooksul läbi proovitud ja analüüsitud.