arenguvestlus

Arenguvestluste koolitus

Aitan juhtidel tugevdada vestluste pidamise musklit, et vestlused oleksid inspireerivad ja et neid oodatakse.

Seisan hea, et juhid oleksid tulevasteks arenguvestlusteks hästi valmistunud ning varustatud abistavate mudelite ja tööriistadega, mis kasvatavad kindlustunnet ja julgust.

Teemakäsitluses toetun neuroleadershipi põhimõtetele ja võtan arvesse inimaju neurobioloogiat. Arenguvestluse mudel järgib coachingu printsiipe.

KÜSIN PAKKUMIST

Juhi erinevate vestluse seas on kõige tähtsamaks vestluseks arenguvestlus. Mõnikord nimetan ma arenguvestlust kõikide vestluste “kuningaks”. See vihjab ilmselgelt sellele, et arenguvestlus omab potentsiaali mõjutada motivatsiooni, pühendumist ja tulemuslikkust.

Seda ei ole võimalik saavutada pelgalt vorme ja tabeleid täites või siis lihtsalt niisama juttu veeretades. Hea vestlus eeldab tõhusat ettevalmistust ja süsteemi. Heal vestlusel kohtume me eelkõige inimestena.

Tagasiside koolitus

Olen toeks edasiviivate ja dialoogipõhise tagasisidevestluste pidamisel, mille aluseks on inimlik kontakt ja koostöö, mitte ärevus ja süüdistused.

Aitan osalejatel katsetada ja kogeda erinevaid suhtlemisskeeme ja koguda kindlustunnet keeruliste vestluste pidamiseks.

Toetan aktiivse kuulamise ja enesekehtestamisoskuste arendamist, mis on mõjusa suhtlemise olulisimad sambad.

KÜSIN PAKKUMIST
tagasiside koolitus
 • Aitan juhtidel treenida positiivse tagasiside musklit ja teadvustada kiituse ohtusid ja bumerangiefekti.
 • Teemakäsitluses toetun neuroleadershipi põhimõtetele ja võtan arvesse inimaju neurobioloogiat.

Ideaalne tagasiside vestlus näeb välja nii, et kaks osapoolt tulevad kokku, arutavad, kuidas saaks paremini. Lepitakse kokku lahendus ja nii lähebki. Mõlemad osapooled arenevad, tulemus paraneb ja motivatsioon tõuseb.

Tegelikkus on aga sageli teine – mõlemad osapooled tunnevad ärevust, elava arutelu asemel tagasiside saaja hoopis vaikib ja tagasiside andja avastab ennast pidamas monoloogi. Loodetavasti tulemus siiski paraneb, motivatsioon ilmselt mitte.

Tagasiside andmiseks on 2 erinevat tööriista: klassikaline tagasiside ja arendav (coachiv) tagasiside. Nende suurimaks erinevuseks on see, et kui klassikaline tagasiside läheb minevikku ja otsib mineviku abil lahendust tulevikuks, siis arendav ja coachingu põhimõtetel põhinev tagasiside vaatab tulevikku ja minevikku ei lähe.

Neuroteaduse aspektist lähtudes on erinevus suur. Hea juht valdab mõlemat tööriista ja kasutab neid vastavalt vajadusele.

juht-kui-coach

Koolitus “Juht kui coach”

3 või 4-päevane juhtimiskoolitus keskendub sellele, kuidas kasutada coachingu põhimõtteid igapäevatöös ja muutuste korral.

Koolituse tulemusena oskavad juhid klassikalise juhtimise tööriistu kombineerida coachiva juhtimise põhimõtete ja tööriistadega.

Aitan avastada alternatiive lahenduste pakkumisele ja nõu andmisele nii, et vastutus ja initsiatiiv jääb õigesse kohta ja motivatsioon kasvab.

Toetan aktiivse kuulamise ja küsimuste küsimise tehnikate arengut järgmisele tasemele.

KÜSIN PAKKUMIST
 • Praktiseerime coachingu mudeleid.
 • Teemakäsitluses toetun neuroleadershipi põhimõtetele ja võtan arvesse inimaju neurobioloogiat.

Coachingu põhimõtteid kasutav juht on TULEVIKUJUHT. Üleminekul klassikaliselt juhtimiselt coachivale juhtimisele tuleb suurim muutus teha mõtlemisviisis: probleemikeskselt lähenemiselt lahenduskesksele lähenemisele.

Coachiv juht on huvitatud oma inimeste arengust. Ta tunneb nende tugevusi ja teab, mis neid motiveerib ja rõõmustab. Ta oskab esitada oma inimestele väljakutseid ning ei sekku nende tööülesannetesse. Ta on hea kuulaja ja kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See toob kaasa initsiatiivi ja aitab töötajatel jõuda sisemise motivatsioonini.

Juhtide arenguprogramm

Aitan organisatsiooni juhtide seas luua, ühtlustada või edasi arendada juhtimisoskusi ja –kultuuri.

Toetan juhte ühise juhtimismõtteviisi kujundamisel, mis aitab organisatsiooni ühes suunas liikuma panna.

Aitan juhtidel kaasajastada oma juhtimistööriistu ja tõsta juhtimisvõimekust

KÜSIN PAKKUMIST
juhtide arenguprogramm

Tõeliseks juhiks kasvamine algab sellest hetkest, kui juht teadvustab endale, et organisatsiooni tulemus sõltub tema inimeste tulemusest ja tema olulisim ülesanne on aidata inimestel saavutada oma potentsiaal.
Inimeste juhtimise kõige olulisem tööriist on juhi enda isik. Autentsus ja juhtimistööriistade oskuslik valdamine aitavad seada sütitavaid eesmärke ja neid ellu viia.
Kiirelt muutuvas maailmas muutub ka juhtimine. Juhi ülesanne on luua keskkond, mis toetab inimeste entusiasmi ja initsiatiivi. Selleks on oluline kaasamine, inspireeriv arutelukultuur, coachingut meetodite kasutamine, piisav otsustamis-ja tegutsemisvabadus, koostööd ja innovatsiooni toetav mõtteviis ja teadlik muutuste juhtimine.

Juhi arenguprogrammi pikkuseks on 6-8 koolituspäeva koos kodutööga umbes poole aasta jooksul. Parima tulemuse annab see, kui soovijad saavad programmi lõppedes kasutada personaalset coachingut.

Panen arenguprogrammi kokku vastavalt organisatsiooni vajadustele. Mõned programmi võimalikud teemad:

 • Juhtimine muutuvas maailmas. Juhtimise neurobioloogia
 • Vestluslik intelligentsus. Koosloomemeetodid
 • Muudatuste juhtimine
 • Koosolekute kultuur ja kaasamine
 • Coachingu põhimõtted
 • Keerulised olukorrad. Tagasiside
 • Motivatsioon
 • Eneseareng