Tavapäraselt annab juht ikka nõu või ütleb, mida ja kuidas teha. Juhtub ka seda, et eesmärgid tulevad käsu korras ülevalt alla. Kahjuks järgneb suuniste andmisele nii mõnigi kord üllatus: miks küll asjad on tegemata? Kuhu kadus töötajate initsiatiiv!? Miks nad ei võta piisavalt vastutust?

Üks lahendus on kasutada coachivat juhtimist ja õppida juhtima küsimuste kaudu.

See annab võimaluse nihutada fookus probleemidelt soovitud tulemusele ja lahendustele. Selleks on vaja, et juhile jõuaks rakutasandile teadmine, et tema tulemus on tema inimeste tulemus. See tähendab lihtsat tõsiasja, et inimesed on olulised ja juhi töö on aidata oma inimestel saada edukaks.

 

Juhtimine, eriti coachiv juhtimine algab usalduse loomisega

Tõhus viis usaldussuhte poole liikuda, on tunda siiralt huvi, kuidas su töötajatel läheb. See on sisuline ja ikka ja jälle korduv küsimus, mis loob usaldust: “Kuidas sul läheb? Räägi mulle, kuidas sul sellega … on?”

Selle küsimuse sõnum on see: “ma olen sinuga samas paadis, sinu poolt.” See on vastand sellele, mis tegelikus elus mõnikord juhtub – juht on ühel pool ja inimesed teisel pool nagu vägikaikaveos.

 

Küsi ja kuula

Kui usalduslik suhe on loodud, siis on oluline õppida küsimusi esitama ja kuulama. Seda kõike peab saatma siiras huvi ja soov mõista ning toetada. Küsimuste küsimine ilma kuulamiseta võib tunduda manipulatiivne (ise küsin, ise vastan) ning kuulamine ilma küsimiseta võib kalduda passiivsusesse. Küsimuste küsimise võlujõud avaldub 5-10 sekundi jooksul pärast küsimist, mil inimene teeb mõttetööd ja küsija kuulab vaikust. Muutus toimub pausi ajal.

Ilmselt on meist igaüks tundnud heade küsimuste mõjujõudu ja omaette pomisenud: “Mmm, hea küsimus, las ma mõtlen, ära sega …”

Esimene ja kõige olulisem küsimus on sinu ja su tiimiliikme jaoks: “Mis on see, mida sa tahad (sellelt projektilt)?” või meeskonnalt küsituna: “Mida meie tahame?”

Mis on see, mida sa tahad korda saata või mida meie tahame meeskonnana korda saata?” “Mida veel?”

Me ei leia vastust sellele küsimusele oma üleplaneeritud kalendrist. Sealt leiame seda, mis on meil juba olemas, aga mitte seda, mille poole tahame liikuda. Selle küsimuse ja ka järgmise küsimuse mõte on aegajalt peatuda ja otsida suuremat tähendust ja näha suuremat pilti.

Teine küsimus, mis ehitab üles motivatsiooni, on järgmine: “Miks on see (mida sa tahad) sulle oluline?” Või meeskonna puhul: “Miks on see, mida me tahame, meile oluline?” “Miks veel on see meile oluline?”

Inimesed teevad meeleldi ainult neid asju, millel on nende jaoks mingi tähendus. See on nähtamatu inspiratsiooni- ja tegutsemisallikas. Selle küsimuse esitamine mitmekordistab inimeste energiat ning selle mõte on saada ühendust inimese sügavama tasandiga ja väärtustega.

Kolmas küsimus on: “Kuidas ma tean, et ma olen selle saavutanud? Või “Kuidas me teame, et oleme selle saavutanud?”

Mis on need spetsiifilised tulemused, mille järgi igaüks meist teab, et me selle saavutasime? Kuidas me seda mõõdame?

See on oluline küsimus, et väärtustada tehtut ja eristada lõputut rähklemist. Mõnikord võib seda küsimust esitades jõuda selleni, et tuleb hakata mõõtma õnne. Ja kui paluda inimestel välja mõelda mõned viisid, kuidas aru saada, et oled õnnelik, siis ei tundugi see enam nii raske.

Neljas küsimus on: “Kuivõrd sa usud, et see on võimalik?” Või “Mis on võimalik (teha)?” Projekt ei ole veel teostunud ja võimalusi on palju. Mis on see, mida sina või meie tiim nendest paljudest võmalustest valib? Ja kui kõik läheb vastvalt plaanile, siis mis veel võimalik on? Selle küsimuse mõte on teadvustada, kas uued võimalused leiavad tee vanade mustrite vahele.

Viies küsimus on: Mis või kus võiks olla läbimurre?

Kujuta ette, et kuus kuud on mööda läinud ja projekt on olnud väga edukas. Sa vaatad tagasi ja küsid enda käest, kus oli läbimurre. Mis võimaldas sellel sündida? Mida ma tegin selle jaoks?

Kuues küsimus on: “Kelleks sa tahad saada? Või meeskonna puhul: “Milliseks meeskonnaks me tahame saada, et see eesmärk ellu viia?”

Kes sa tahad olla, et sellist tulemust sada? Milliseks meeskonnaks me oleme saanud, et me sellise tulemuse saavutasime?

Inimesed ei taha ainult tulemust, vaid nad tahavad lisaks sellele ka kellekski saada. Kellekski, kes on loonud selle tulemuse. Suured muutused käivad kaasas sageli asjaoluga, et see, kellena me ennast tajume, on muutunud.

 

7 põhimõtet küsimuste küsimisel

  • Las küsimus teeb oma tööd. Kui oled selle esitanud, siis kuula: paus 5-20 sekundit on vajalik tõsise mõttetöö tegemiseks ja iga sinu kommentaar katkestab selle.
  • Korda küsimust ja mine sügavamale. Küsi “Mis veel?”
  • Kirjuta või joonista kõige olulisemad märksõnad üles
  • Peegelda kõige olulisemat sisu rääkijale tagasi
  • Ole loov. Kui oled jõudnud partneri jaoks olulise kohani, siis eemaldu etteantud küsimuste ringist ja küsi oma küsimusi
  • Vajadusel liigu tagasi ja tegele uuesti vestluse nõrgima kohaga
  • Hoidu õpetamisest ja nõu andmisest. Küsi ja kuula!

 

Mida coachiv juhtimine kaasa toob?

Mis juhtub, kui juht õpib juhtima küsimuste kaudu ja ei keskendu enam probleemidele, vaid soovitud tulemustele ja lahenduste otsimisele?

Ideaal on see, et inimesed teevad kõige olulisemat ISE – mõtlevad ise, motiveerivad ennast ise, eesmärgistavad oma tegevust lähetuvalt ettevõtte eesmärgist ise. Märkavad ja otsivad lahendusi ise ja soovivad areneda.

Mis siis juhist saab? Ei muud, kui et ta peab hoolitsema OMA motivatsiooni, pühendumise, tähenduste ja väärtuste eest. Ja teadma, mida ta tahab ja miks! Ja olema selle kõigega pool sammu oma inimestest ees.

Mis on juhile kõige raskem? Enese tagasi hoidmine, et mitte pakkuda oma lahendusi ja nõuda nende elluviiimist, vaid usaldada oma inimesi, et nad veavad välja ja teevad äea!

 

NÄIDE 1 – COACHIV JUTUAJAMINE

Elust võetud dialoog gümnaasiumis õppiva 17-aastase noormehega:

Mis on see, mida sa tahad, kui sa gümnaasiumis käid?

Ma läksin gümnaasiumisse sellepärast, et ma ei teadnud, mida ma tahan.

Kas sa sõnastaksid selle viimase väite positiivselt?

Mis mõttes?

Palun keera see eitus positiivseks.

Ma läksin gümnaasiumisse sellepärast, et teada saada, mida ma tahan.

Miks on see sulle oluline teada, mida sa tahad?

Sellepärast, et teha tööd, mis mulle meeldib.

Kuidas sa tead, mismoodi see välja näeb, kui sa teed tööd, mis sulle meeldib?

Siis kui ma ei taha teha midagi muud kui ainult seda, mida ma teen, ja ma olen õnnelik.

Kuivõrd sa usud, et see on võimalik, skaalal 1-10-ni?

7

Mis see 7 tähendab sinu jaoks?

Noh, et ma võin teada seda tööd, aga ma ei pruugi seda saada.

Kujuta ette, et gümnaasium saab läbi ja sa tead, mis on see töö, mida sa tahad teha ja sa liigud selle poole. Sa vaatad tagasi gümnaasiumi kolmele aastale. Millal võib olla hetk, et sa saad teada, mis töö see on?

Kasvõi homme.

Mis sellele eelneb?

Et ma proovin erinevaid töid.

Kes sa tahad olla selleks, et gümnaasiumi lõpus omada teadmist, mis on sinu töö ja kutsumus?

Mis mõttes. Ma olen õpilane. Ma ei saa aru.

Milline õpilane sa võiksid olla, et gümnaasiumi lõpus liikuda selle töö poole, mis sulle meeldib?

Mmm … huvitatud õpilane.

Milline õpilane sa täna oled?

Ennast vee peal hoidev õpilane.

Mis muutub, kui sa saad huvitatud õpilaseks?

Saan teada rohkem .. Noh, minu suhtumine muutub … (kommentaar: pane tähele, siin toimus murrang!)

Mida sa saad teha selleks … jne.

 

NÄIDE 2 – COACHIV VESTLUS

Elust võetud lühendatud dialoog tippjuhiga

Mida sa tahad seoses selle teenuse turule toomisega?

Ettevõtte väärtuse kasvu, turupositsiooni paranemist, lisaväärtust klientidele ja seda, et inimestel oleks põnev väljakutse

Miks on see sulle oluline?

Mmm… et oleks põnev, vinge töötada.

Mismoodi sa tead, et sinu ettevõte on selle kõik saavutanud?

Kõigepealt ütleb seda mulle minu sisetunne, siis näen seda tagasisidest – kliendid soovitavad meid teistele

Kuivõrd sa usud seda, et see on võimalik, skaalal 1–10?

Umbes 7,5.

Millal see võiks olla võimalik?

Kolme aasta pärast, kui tahta mõõta numbreid, aga esimesed muutused tulevad väga ruttu, mõne kuu pärast.

Kujuta ette, et näiteks kuus kuud pärast starti on projekt olnud väga edukas. Sa oled saanud klientidelt tagasisidet, numbrid liiguvad oodatud suunas ja inimesed on põnevil. Sa vaatad tagasi tänasele päevale – kus sa näed läbimurret?

Raske öelda… Praegu arvaksin, et see saabus siis, kui tulime kapist välja, oma tootega kliendi ette. Siiski, mitte see. Murre saabus siis, kui saime paika sellise pakkumise, mida kliendid hakkavad üksteisele soovitama.

Kelleks sinu meeskond peab saama, et see tulemus ära teha?

Õppijaks, sest neil ei ole seda spetsiifilist kogemust. (kommentaar: toimus ahaa)

Kelleks nad peavad saama, et teha mõne kuuga tulemust, ja neil ei ole seda kogemust?

Ühtseks löögirusikaks. Jah, just.

Kelleks sina tahad saada?

Nende inspireerijaks.

Mida sa saad selleks teha?

Jne.

 

Kui sul on huvi, siis küsi coachiva juhtimise pakkumist.

Ruti Einpalu, PCC