Tänaseks on ilmselt enamik coachingust kuulnud. Kuid on siiski kahtlusi ja kõhklusi selles osas, kas coaching on ikka väärt, et oma aega ja raha kulutada ja miks coaching toimib. No mida see coach siis teab, mida mina ei tea? Ja veel hullem, kui ta nõu ei anna, siis mis kasu sellest üleüldse on? Lisaks ta ei tunne veel minu valdkonda kah.

Tõe kriteerium on praktika. Nii et ega selle jutu eesmärk pole ühtegi kõhklejat ümber veenda. Aga Saulustest on ennegi Paulused saanud … Sissejuhatuseks olgu öeldud, et coaching ei ole pelk improvisatsioon. Coaching lähtub sellest, et tulemused sünnivad läbi inimeste, mida ja kuidas nad mõtlevad, teevad ja omavahel suhtlevad. Coachingu meetod järgib neid printsiipe, kuidas meie aju toimetab ja mida meie aju armastab.

Miks coaching toimib ja mida aju armastab?

 Nr. 1 Ajul on vajadus luua seoseid. Me tahame ISE.

Alustame kõige olulisemast – mille poolest erineb coachingu vestlus mistahes arendavast vestlusest? Coach ei anna nõu, vaid lahenduste ja otsusteni jõuab coachitav ise. Mäletan aega, kui tahtsin sellele põhimõttele kõvasti vastu vaielda – ikka tuleb ette öelda – oli ka minu väide. Tegelikkuses võime aga kogeda, et meie aju käitub sageli nagu kolmeaastane laps: ütle talle, mida tuleks teha ja ta vaidleb ja punnib vastu. Miks? Sest meie aju soovib ISE luua uudseid seoseid. Kui lahendame probleemi, siis vallandab aju virgatsainete tulva ja see annab energiat minna edasi ja hakkama saada ka järgmiste takistuste ja probleemidega.  Taipamine peab tulema seestpoolt! Kui suur on rõõm ja AHHAA!!, kui oled ISE jõudnud lahenduseni läbi kõva pingutuse.

Nr. 2 Keskendumine on oluline

Coachingu protsessis keskendutakse coachee teemale, see võetakse fookusesse ja see teema saab absoluutse tähelepanu. Ilma naljata, coachi üks lisaväärtusi on päästa inimene multitaskingust ja tähelepanu hajumisest kasvõi tunniks ajaks päevas. Keskendumine ja tähelepanu juhtimine on üks eeldustest, et me saaksime kätte oma potentsiaali.

Nr. 3 Arenguks vajame usalduslikku ja stressivaba keskkonda

Keskkond, mille coach inimesele loob, on turvaline ja hinnanguvaba. Seda suhet kannab usaldus ja inimene saab olla ta ise. Kõigis teistes suhetes (tööalased, pere- ja muud suhted) on peidus mingid ootused, sõltuvused või ajalugu, mis loovad nähtavad või nähtamatud piirangud. Meie aju vajab arenguks stressivaba keskkonda, kus emotsionaalne pinge on null. Kui inimene on närvis, siis neurobioloogiliselt on tal segaja peal, uusi ideid ei sünni ja energia läheb kaitsete ehitamisele ja maski hoidmisele.

Nr. 4 Arenguks vajame piisavalt pingutavat ülesannet

Turvalises keskkonnas saab coachitav keskenduda oma väljakutsele. Lisaks stressivabale keskkonnale on arenguks vaja, et ülesanne oleks pingutav ja mugavustsoonist väljas. Coach hoiab näppu sellel pulsil, et oleks mõõdukalt raske. Päris elu seda tihtipeale ei küsi – on kas liiga hull ja stress laes või on nö puhkekodu, ehk mugavustsoon. Pärast coachingut on coachitav sageli väsinud, sest aju (prefrontaalkorteks) on teinud intensiivset tööd.

Nr. 5 Meie ajul on vajadus suurema tähenduse järgi

On oluline, et väljakutse oleks coachitavale oluline. Veel parem on, kui see on tähenduslik ja seotud mingi suurema ja mõtestatud plaaniga tema elus. Üks meie aju keskseid (aga teadvustamata) vajadusi on vajadus millegi suurema järgi kui mina ise. Suurem plaan aitab meil püsida pingutavate ja raskete ülesannete juures ja nendega toime tulla.

Kuidas coaching aitab murda uuele tasemele?

Õppimise ja arengu protsessis puutume kokku psüühilise pingega, mis tekib, kui uus ei sobitu olemasoleva teadmisega või olukorraga. Selle käigus kas tekib arenguhüpe, või siis vastupidi – kõik jääb samaks. Coach aitab selle pingega toime tulla.

Kui on olemas turvaline keskkond, pingutav ülesanne, keskendumine ja ka teema ise on oluline, algab seoste ehitamine ajus. Toimub mõtteprotsess, mille käigus tekivad UUED seosed olemasolevate teadmiste vahel. Aju proovib seostada seda, mida ta varem pole teinud. Kui see juhtub, tekib AHAA-moment, mis võimendab õppimist ja arengut ja aitab ületada mugavustsoonist välja minekuga seotud hirme ja vastuseisu.

Lihtsamast lihtsam miks coaching toimib! Kõiki reegleid täites aju ise lahendab meie ees seisvad ülesanded. Pole kahtlustki! Sest ajule meeldib ehitada uusi seoseid, avastada ja lahendada keerukaid teemasid ISE  ja tegeleda oluliste asjadega. Loomulikult on sellel teel sadu lõkse, mis varitsevad nii coachitavat kui ka coachi. Ja see teeb selle protsessi põnevaks.

Tule coachingusse ja kirjuta mulle ruti@einpalu.net

 

Ruti Einpalu, PCC

Coach ja koolitaja