Juht kui coach

4-päevane koolitus – JUHT KUI COACH – keskendub sellele, kuidas kasutada “coachingu põhimõtteid” igapäevatöös ja suuremate muutuste korral.

Coachingu põhimõtteid kasutav juht on TULEVIKUJUHT. Ta on huvitatud oma inimeste arengust. Ta tunneb nende tugevusi ja teab, mis neid motiveerib ja rõõmustab. Ta oskab esitada oma inimestele väljakutseid ning ei sekku nende tööülesannetesse. Ta kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See tööb kaasa initsiatiivi ja aitab töötajatel jõuda sisemise motivatsioonini. Coachivat juhtimist väärtustav juht tegutseb eesmärgipäraselt pidades tähtsaks usaldust, partnerlust ja koostööd.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on toetada juhtide juhtimisvõimekuse kasvu ja aidata juhtidel käivitada läbi coachiva juhtimise oma inimeste ja meeskondade kiirem areng nii, et:

 • inimesed võtavad rohkem vastutust, tõuseb initsiatiiv ja pühendumus
 • juht oskab toetada inimesi saamaks kontakti oma sisemise motivatsiooniga
 • juhi vestlused oma inimestega on arendavad ja motiveerivad

Säravate liidrite mõju kestab inimese elus pikalt – see on aidanud neil oma potentsiaali avastada ja seda parimal viisil rakendada. “Coachingu” lähenemine ei tule emapiimaga, see on väljakutse! Coaching annab töövahendid, et juhina kasvada.

“Juht kui coach” koolituse tulemusena oskab juht:

 • juhtida coachivalt üks-ühele vestlusi, grupiarutelusid ja koosolekuid
 • kasitada coachingu tööriistu “koridorivestlustes”,  tagasisidet andes ja arenguvestlusi läbi viies
 • probleemikeskselt fookuselt liikuda lahenduskesksele
 • luua keskkonda, kus inimesed motiverivad ennast ise, lahendavad probleeme ise ja on arengule suunatud

Miks just coachiv juhtimine?

 • Coachiv juhtimine aitab juhil vähendada isikliku läbipõlemise ohtu.
 • Tehnoloogiapõhises maailmas on üha rohkem valdkondi, kus liider ei ole enam suurim asjatundja.
 • Uusi põlvkondi ei motiveeri juhtimisstiil, kus neile öeldakse, mida teha tuleb ja mis on õige lahendus. Kui inimene lahendab probleemi ise, vallandab aju virgatsainete tulva nagu adrenaliinilaviini.
 • Coachiv juhtimine on heas kooskõlas neuroteadusega ja võtab arvesse seda, mida meie aju armastab.

Võta kontakti ruti@einpalu.net  ja disainime koos just sulle sobiva koolituse.