Olen alati veidi ettevaatlikult suhtunud teooriasse põlvkondadevahelistest erinevustest. Mulle tundub, et minu jaoks on tähtsad samad asjad, mis noorematele põlvkondadele, eriti kui räägitakse tähendustest ja tähendusrikkast tööst. Inimeste kastidesse panemine ei ole mulle olnud kunagi meeltmööda. Aga siiski!

Hiljuti õnnestus mul kuulata põlvkondade vahelistest erinevustest rääkimas Jason Dorsey-t (The Center of Generational Kinetics). Tema jutust tundusid eriti huvitavad need soovitused, mida ta andis juhtidele, kelle tiimides töötavad Z-generatsiooni (1996 – …) esindajad. Olgu siinkohal ära toodud 3 nendest:

  1. Kui soovid head tulemust, siis too näiteid oodatavast käitumisest. Tee sellest foto või veel parem – tee video. See on viis, kuidas Z generatsioon on harjunud probleeme lahendama.
  2. Z generatsioon lähtub tulemusest. Kirjeldage, joonistage, visualiseerige, tunnetage koos tulemust. Minge enne lõppu ja tulge tagurpidi tagasi, alles siis alustage otsast. Selline harjumus on neil kujunenud videomänge mängides.
  3. Z generatsioon ootab kiiret tagasisidet. NB! See ei tähenda negatiivset tagasisidet ja kriitikat, vaid pigem lühikest kinnitust õigel teel olemise kohta või siis coachivat stiili edasiste sammude suhtes. Näide tunnustamise kohta: „Peeter! Eile ma nägin, kuidas sa uut klienditeenindajat tellimuse võtmisel abistasid. Aitäh, et sa seda tegid, üksteise toetamine on väga oluline.“
    Z-d ja ka neile eelnev Y generatsioon – mileeniumilapsed on kaasa saanud teadmise: kui juht ei räägi sinuga, siis on midagi korrast ära. Vastupidiselt varasematele põlvkondadele, kes juhi soovi vestelda tõlgendavad pigem ohuna – kui juht tahab rääkida, siis ilmselt on midagi korrast ära.

Siiski väidab Dorsey, et Z ja Y põlvkond (1977/1981 – 1995) on paljuski erinevad. Olulisim märksõna, millega ta kirjeldab Y-põlvkonda, on „hilinenud täiskasvanuiga“. See tähendab, et neil tulevad kõik elu olulised verstapostid hiljem: tööle asumine, iseseisva elu alustamine, abiellumine jne. Dorsey rõhutab, et Z ja Y põlvkonda on kasvatatud üsna erinevalt.

Sellest tulenevalt ka väike põlvkondadevaheline intriig, mis võiks kõiki juhte julgustada tööle võtma väga noori inimesi: The Center of Generational Kinetics  väidab, et Z põlvkond on see, kes muudab maailma. Ta ennustab, et juba järgmise 5-10 aasta jooksul võib juhtuda see, et paljud Z põlvkonnast lähevad Y põlvkonnast ette.

 

Ruti Einpalu, PCC

Coach ja koolitaja