4-päevane koolitus – JUHT KUI COACH – keskendub sellele, kuidas “coachingu lähenemist” kasutada igapäevatöös ja suuremate muutuste korral.

Coachi oskustega juht on TULEVIKUJUHT. Ta on huvitatud oma inimeste arengust. Ta oskab esitada neile väljakutseid ning ei sekku nende tööülesannetesse. Ta kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See tööb kaasa initsiatiivi ja aitab töötajatel jõuda sisemise motivatsioonini. Coachingu põhimõtteid väärtustav juht tegutseb eesmärgipäraselt pidades tähtsaks usaldust, partnerlust ja koostööd.

Koolituse eesmärk on toetada juhtide juhtimisvõimekuse kasvu nii, et:

  • inimesed võtavad rohkem vastutust. Igaüks teeb “oma” tööd, nii juht kui ka alluvad.
  • juht oskab toetada inimesi saamaks kontakti oma sisemise motivatsiooniga
  • juhi vestlused oma inimestega on arendavad ja motiveerivad
  • tõuseb initsiatiiv ja pühendumus.

Säravate liidrite mõju kestab inimese elus pikalt – see on aidanud neil oma potentsiaali avastada ja seda parimal viisil rakendada. “Coachingu” lähenemine ei tule emapiimaga, see on väljakutse! Coaching annab töövahendid, et juhina kasvada.

Koolituse tulemusena oskab juht:

  • juhtida vestlusi ja koosolekuid küsimuste kaudu üks-ühele, grupiga, “koridorivestlustes” või tagasisidet andes
  • probleemikeskselt fookuselt liikuda lahenduskesksele
  • luua keskkonda, kus inimesed motiverivad ennast ise, lahendavad probleeme ise ja on arengule suunatud

SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, personalijuhid ja projektijuhid, kes tahavad ennast ja oma organisatsiooni arendada.
Muutused vajavad mõttekaaslust – tule koolitusele koos kolleegiga!

Koolitust on võimalik tellida ka sisekoolitusena! Küsi hinnapakkumist!